Projecten

Een overzicht van gerealiseerde projecten. Klik op een titel voor meer informatie over het betreffende project.

Capper

Afschermkap FMC

Reproduceren van FMC Afschermkap

Doseernozzle

Productie

Draai tafel

Ontworpen en geproduceerd.

Glijgoot

Situatie oplossend.

Revisie en Onderhoud Stoomketel kooi.

Reproductie, revisie en onderhoud van Stoomketel kooi.

Veiligheidsbordes

Geproduceerde veiligheidsbordes.

Voor situatie (zie afbeelding 1.) -> Na situatie (zie afbeelding 2.)

Revisie en Aanpassingen intern.

Engineering, revisie en onderhoud intern.

Doorvoer Matrijs

……. gereproduceerd.

Na situatie (zie afbeelding 1,2) -> Voor situatie (zie afbeelding 3).

Product Matrijs

Spijsmatrijs gereproduceerd.

(zie afbeelding 1,2)